Aaj Se Mein Ayaz Sadiq Ko Speaker Nahi Manta. imran khan