Nawaz Sharif kie JIT kay samanay pehli entry Dekhain